#rijen #2019 #mlha #domasov #les #krajina #priroda #stromy #podzim         

Mlhavé ráno

Album vytvořeno: 20. 10. 2019 10:18
Vyfotografováno: 19. 10. 2019 09:09 - 11:16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotogalerie Zatnaktel v1.1.4 © Zatnaktel 2019